L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed tistieden proposti minn dawk li jixtiequ jieħdu r-rwol ta’ Direttur Artistiku tal-Valletta Pageant of the Seas 2022. Is-sejħa hija miftuħa kemm għall-applikanti lokali kif ukoll għal dawk internazzjonali.
 
__**Il-Port il-Kbir**__
 
Il-Port il-Kbir fil-Belt Valletta huwa port naturali fin-naħa tal-Lbiċ tal-gżira, imdawwar fuq naħa mill-peniżola li fuqha hija mibnija l-Belt Valletta u fuq in-naħa l-oħra minn diversi daħliet u artijiet okkupati minn bliet iżgħar magħrufa kollettivament bħala l-Kottonera. Flimkien mal-post strateġiku tiegħu, il-Port il-Kbir huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-assi ġeografiċi l-aktar importanti ta’ Malta. Il-fdalijiet arkeoloġiċi juru li l-port u l-art interna tiegħu kienu qed jintużaw sa mill-aktar perjodi bikrin ta’ abitazzjoni umana fuq il-gżira, iżda kiseb aktar prominenza fis-sekli 12/13 u mbagħad għal darb’oħra fis-seklu 16 meta sar il-bażi għall-Kavallieri ta’ San Ġwann. Il-Kavallieri, segwiti mill-forzi Ingliżi li okkupaw il-gżira fis-snin 1800, sawru l-Port il-Kbir f’dak li naraw illum; il-ħolqien ta’ pajsaġġ iddominat mill-ħitan ta’ fortifikazzjoni kulur l-għasel tal-Belt Valletta, il-Forti Sant’Iermu u l-Forti Sant’Anġlu fid-daħla tiegħu u ċ-ċentru kummerċjali u t-tarzns fil-bogħod.
 
__**Il-Valletta Pageant of the Seas**__
 
Imfassal bħala wieħed mill-proġetti ewlenin ta’ Valletta 2018, Kapitali Ewropea tal-Kultura, l-avveniment seħħ fl-2016 u l-2018 bħala parti mill-programm kulturali tal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018, u attira għexieren ta’ eluf ta’ nies lejn ix-xtut tal-port kull darba. Bħala parti mill-wirt tal-KEtK, l-avveniment ittieħed mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta li pproduċiet edizzjoni televiżiva fl-2020 minħabba r-restrizzjonijiet li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19, segwita minn aktar minn 30,000 persuna. Il-vidjow tax-xandira diretta jista’ jinsab hawn.
 
Il-punt fokali tal-avveniment hija prestazzjoni kbira fuq l-ilma li titratta temi relatati ma’ elementi tal-istorja ta’ Malta u, aktar reċentement, il-ħaddiema fi ħdan il-komunità tal-Belt Valletta. Qabel il-prestazzjoni, hemm żewġ attivitajiet li saru l-pedamenti tal-avveniment:
 
1. Tellieqa Telliqun: tellieqa divertenti b’dgħajjes magħmulin bl-idejn minn parteċipanti magħżula minn sejħa miftuħa. Is-sejħa għall-2020 hija disponibbli hawn u filmat qasir tat-tellieqa huwa disponibbli hawn.
 
2. Regatta: iterazzjoni ta’ tellieqa tradizzjonali tal-qdif li sseħħ kull sentejn fil-Port, li ġeneralment tinvolvi l-klabbs kollha tar-Regatta attivi madwar il-Port il-Kbir. B’differenza mit-tnejn ta’ qabel, l-edizzjoni tal-2020 kienet iddedikata apposta għat-tellieqa tradizzjonali tar-regatta tan-nisa.
 
Għalkemm żoni oħra tal-Port jistgħu jintużaw bħala approċċ, l-avveniment għandu jkun ikkonċentrat fiż-żona indikata fl-Appendiċi 1.
 
__**Ix-Xogħol tad-Direttur Artistiku**__
 
Id-Direttur Artistiku (DA) se jkollu rwol ewlieni fid-direzzjoni tal-avveniment ippjanat għall-25 ta’ Ġunju 2022. L-Aġenzija qed tfittex DA li jista’ jippreżenta tema kontemporanja, ibbażata fuq il-fehim tal-istorja, il-kultura u l-proprjetajiet lokali tal-Belt Valletta. Il-produzzjoni tal-avveniment se titwettaq mit-tim tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni tal-Aġenzija li wettaq il-produzzjoni tal-edizzjoni 2020.
 
Id-DA se jkun responsabbli għal li ġej:
• It-twaqqif tat-tema tal-avveniment u l-iżvilupp tal-prestazzjoni ewlenija
• L-ibbaġitjar għall-avveniment
• L-għażla tal-artisti u l-assigurazzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom
• Ħidma mat-tim tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni fuq l-ibbaġitjar tal-festival u l-koordinazzjoni tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni
• L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ avvenimenti ta’ ‘outreach’ rilevanti
• Ħidma mat-tim tal-Komunikazzjoni u l-Marketing fuq il-komunikazzjoni tal-avveniment
• Kwalunkwe responsabbiltà oħra speċifikata fil-kuntratt
 
Jekk mhux residenti f’Malta, id-Direttur Artistiku jkun meħtieġ jagħmel diversi żjarat qosra fil-Belt Valletta, jagħmel laqgħat regolari mal-Aġenzija u l-bqija tat-tim permezz ta’ konferenza bil-vidjow għat-tul tal-kuntratt u li jibqa’ jgħix fil-Belt Valletta għal minimu ta’ 3 ġimgħat qabel il-prestazzjoni biex jiffaċilita l-operazzjoni bla xkiel tal-avveniment.
 
L-Aġenzija qed tfittex Direttur Artistiku li:
• Jħares ‘il quddiem iżda b’apprezzament u fehim profond tal-istorja, il-kultura u l-karattru tal-Belt Valletta u ta’ Malta;
• Għandu għarfien espert fid-direzzjoni ta’ prestazzjonijiet u festivals fuq skala kbira fir-reġjun tal-Mediterran;
• Preferibbilment għandu esperjenza u għarfien dwar ix-xogħol fuq l-ilma;
 
__**Skeda taż-Żmien**__
 
• Data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni: 30 ta’ April 2021, 14:00 CET
• Avviż dwar shortlisting għall-intervista: 12 ta’ Mejju 2021
• Intervisti online mal-Kumitat tal-Għażla: 17 – 28 ta’ Mejju 2021
• Għażla finali: 2 ta’ Ġunju 2021
 
Id-Direttur Artistiku se jkun meħtieġ li jkollu numru tal-VAT validu jew l-ekwivalenti tiegħu fil-pajjiż ta’ residenza tal-applikant sabiex jidħol f’kuntratt għal Servizz mal-Aġenzija.
 
**Applikazzjoni**
 
Flimkien mal-formola ta’ applikazzjoni mimlija, jekk jogħġbok ibgħat:
• Kunċett, deskrizzjoni, għanijiet u riżultati tal-proġett propost;
• Lista proposta ta’ artisti parteċipanti (jew tipi ta’ artisti parteċipanti);
• Stima tal-baġit propost;
• Portafoll;
• Kwalunkwe dokument ta’ sostenn.
 
**X’se tipprovdi l-Aġenzija:**
 
L-immaniġġjar tal-produzzjoni, il-marketing u l-komunikazzjoni kollha se jitwettqu internament mill-Aġenzija.
 
L-avveniment huwa mistenni li jinħoloq b’baġit indikattiv ta’ EUR 600,000 inkluż l-ispejjeż u t-taxxi kollha. Ibbażat fuq edizzjonijiet preċedenti, l-ispejjeż jistgħu jinqasmu kif ġej:
 
• 4% għall-ispejjeż relatati mat-Tellieqa Telliqun u r-Regatta;
• 21% għall-Kontroll tal-Folla, Saħħa u Sigurtà, Assigurazzjoni u Loġistika tal-Port;
• 75% għall-Prestazzjoni Artistika.
 
Il-baġit finali jiġi kkonfermat f’Novembru 2021.
 
L-allokazzjoni ta’ 75% għall-Prestazzjoni Artistika għandha tinkludi:
• Ħlas tad-Direttur Artistiku;
• Ħlasijiet għall-artisti;
• Spejjeż tal-produzzjoni inklużi l-installazzjoni u ż-żarmar;
• Tagħmir tekniku inkluż ħoss, dawl u ġeneraturi;
• Kiri ta’ kwalunkwe post meħtieġ inkluż spazji għall-provi;
• Spejjeż relatati ma’ attivitajiet ta’ ‘outreach’;
• Akkomodazzjoni u vjaġġar għad-Direttur Artistiku u għal kwalunkwe artist internazzjonali.
 
Ibgħat il-proposta tiegħek u d-dokumenti kollha mitluba permezz ta’ email bit-titlu tas-suġġett “Sejħa Miftuħa għal Direttur Artistiku VPOTS 2022” lil opencalls@vca.gov.mt sat-30 ta’ April 2021, 14:00 (CET). Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.
Għal kwalunkwe mistoqsija rilevanti, jekk jogħġbok ibgħatilna email fuq opencalls@vca.gov.mt sa mhux aktar tard mit-23 ta’ April 2021, 14:00 CET.
 
__**Termini u Kundizzjonijiet**__
 
• Is-sottomissjonijiet kollha għandhom jissodisfaw l-obbligi kollha tal-applikazzjoni biex ikunu kkunsidrati eliġibbli. Kwalunkwe ommissjoni jew informazzjoni nieqsa tirrendi l-idea artistika proposta u d-dokumenti sottomessi relatati ineliġibbli.
• Is-sottomissjonijiet jiġu evalwati minn Kumitat ta’ Għażla ad hoc imwaqqaf mill-Aġenzija.
• Il-mistoqsijiet kollha sottomessi lill-Aġenzija b’rabta ma’ din is-Sejħa għall-Ideat ta’ Proġetti Artistiċi jiġu ppubblikati fuq dokument FAQ, li min-naħa tiegħu jkun disponibbli għall-applikanti kollha u l-pubbliku ġenerali fuq www.vca.gov.mt. It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet jiffurmaw parti minn dan il-proċess ta ’applikazzjoni u għalhekk huma kkunsidrati bħala parti mit-termini u l-kundizzjonijiet għall-istess.
• Ladarba jintgħażel, id-Direttur Artistiku se jkun qed jiltaqa’ mad-Dipartiment tal-Ipprogrammar u l-Produzzjoni tal-Aġenzija, biex ikompli jiżviluppa l-idea u jiffinalizza l-kontenut, il-baġits u l-produzzjoni tal-proġett b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija.
• Sussegwentement, id-Direttur Artistiku jidħol f’kuntratt għal Servizz mal-Aġenzija. Id-Direttur Artistiku magħżul jirċievi l-ħlas miftiehem għas-servizzi rispettivi tiegħu, bil-persentaġġ finali jitħallas meta jitlesta b’mod sodisfaċenti l-proġett.
• Il-materjal u l-kampanja kollha tal-marketing u l-komunikazzjoni se jinħolqu, jiġu mmaniġġjati u ffinanzjati separatament u direttament mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta.
• Kwalunkwe inizjattiva ta’ biljetti se tkun immaniġġjata mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta skont in-natura tal-idea proposta tal-proġett. Id-dħul li jirriżulta mill-biljetti jew kwalunkwe inizjattiva oħra jibqa’ għand l-Aġenzija.
• Kwalunkwe inizjattiva ta’ sponsorizzazzjoni jew kollaborazzjoni tkun immexxija mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, skont in-natura tal-proposta.
• L-Aġenzija tirriżerva d-dritt li ma tagħżel l-ebda ideat ta’ proġett jekk l-ebda waħda mis-sottomissjonijiet ma tissodisfa l-kriterji stabbiliti.
• Id-dettalji personali tal-applikanti jinżammu mill-Aġenzija sa sena wara l-għeluq ta’ din is-Sejħa għall-Proposti, għall-finijiet ta’ din is-sejħa u inizjattivi oħra simili.
![image](https://portal.vca.gov.mt/uploads/bfea1256456d4e4ebf5b8d15b6b9a2f8.png)
 
** Mistoqsijiet Frekwenti **
 
1. Sa liema livell ta’ dettall qed tistenna li jiġu pprovduti stimi baġitarji? Minħabba l-esperjenza tal-VCA stess li ttella’ l-VPOTS tal-2020, u l-indikazzjoni fl-ispeċifikazzjoni tax-xogħol li l-baġits se jiġu diskussi bejn id-Direttur Artistiku u t-tim tal-VCA qabel ma jiġu ffinalizzati f’Novembru, inkun korrett li huwa biżżejjed li nagħti indikazzjoni tal- piż finanzjarju relattiv li nistenna li nagħti lil kull element tal-proposta tiegħi?
 
L-evalwazzjoni se tkun ibbażata fuq l-elementi varji meħtieġa fl-applikazzjoni: il-kunċett / deskrizzjoni / eżiti tal-proġett; il-lista proposta ta’ artisti; l-istima tal-baġit u l-portafoll tal-applikant. Filwaqt li l-baġit tabilħaqq se jkun żviluppat aktar mat-tim tal-Produzzjoni tal-Aġenzija b’esperjenza, l-istima tal-baġit provduta mal-applikazzjoni tgħin lill-evalwaturi jifhmu l-fattibilità tal-proġett kif ukoll l-esperjenza tal-applikant fl-aspetti aktar prattiċi tal-ħolqien ta’ tali proġett fuq skala kbira u kumpless.
 
L-istima tal-baġit għandha tkun limitata għall-allokazzjoni għall-Prestazzjoni Artistika li tammonta għal EUR 450,000 (75% tal-ispiża globali ta’ EUR 600,000) u għandha mill-inqas tindika kemm l-applikant qed jalloka għal kull kategorija ta’ spejjeż elenkati li jinkludu: Ħlas tad-Direttur Artistiku; Ħlas għall-Artisti; Spejjeż tal-produzzjoni; Tagħmir tekniku; Kiri ta’ postijiet; Attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni; Akkomodazzjoni u vjaġġar.
 
2. Rigward is-sejħa għal Direttur Artistiku ta’ Pageant of the Seas 2022 (VCA) nista’ nitlob il-kjarifika li ġejja? Fin-noti li jkopru huwa ddikjarat:
Flimkien ma’ formola ta’ applikazzjoni mimlija, jekk jogħġbok ibgħat:
• Kunċett, deskrizzjoni, għanijiet u riżultati tal-proġett propost;
• Lista proposta ta’ artisti parteċipanti (jew tipi ta’ artisti parteċipanti);
• Stima tal-baġit proposta;
• Portafoll;
• Kwalunkwe dokument ta’ sostenn.
Jekk jogħġbok ikkonferma li l-lista ta’ dokumenti addizzjonali elenkati hawn fuq għandhom jintbagħtu flimkien mal-formola tal-applikazzjoni mimlija.
 
Jekk jogħġbok innota li l-Lista tal-Artisti Parteċipanti u l-Estimi tal-Baġit jistgħu jiġu inklużi direttament fil-Formola tal-Applikazzjoni jekk mixtieq jew jistgħu jiġu sottomessi bħala dokument separat sakemm tingħata l-informazzjoni kollha mitluba.
Deskrizzjoni dettaljata tal-kunċett tal-proġett, deskrizzjoni, għanijiet u eżiti; il-portafoll tal-applikant u kwalunkwe dokument ta’ sostenn addizzjonali għandhom jiġu sottomessi separatament flimkien ma’ formola mimlija u ffirmata
 
3. Tista’ ġentilment tibgħat pjan tas-sit taż-żona tal-port li tindika żoni u stadji ewlenin? L-Isla u l-Birgu huma kkunsidrati bħala żoni tal-wiri tal-Valletta Pageant of the Seas? Bħalma jistgħu jiġu inklużi fil-proposta?
 
L-immaġni inkluża fis-sejħa tindika ż-żona ġeografika ġenerali li għandha tintuża. Il-pożizzjonament ta’ elementi ewlenin bħal stadji jew żoni ta’ kontroll se jiġi diskuss mad-Direttur Artistiku abbażi tal-proposta magħżula.
Iż-żona tal-wiri fil-mira għall-avveniment hija l-Belt Valletta. Il-proposta m’għandhiex għalfejn tieħu ħsieb it-telespettaturi fl-Isla u l-Birgu.
 
4. Tista’ tiċċara wkoll dan li ġej jekk jogħġbok: Il-ħin tal-bidu u l-ħin tat-tmiem tal-POTS22? (jew dak li sar fl-edizzjonijiet preċedenti)? Allokazzjoni tal-ħin ukoll għar-regatta u t-tellieqa, jiġifieri l-iskeda tal-bidu, it-tul u t-tmiem taż-żewġ avvenimenti? Jekk nassumu port vojt għall-ispettaklu, x’inhuma l-ħinijiet skedati fejn il-kanali navigabbli u tal-port ikunu vojta?
 
L-elementi kollha msemmija se jkunu parti mid-diskussjoni mad-Direttur Artistiku magħżul u r-rappreżentanti tal-Aġenzija. Bħala indikazzjoni ġenerali, ibbażata fuq l-edizzjoni tal-2020 tal-Valletta Pageant of the Seas li nħolqot għat-TV, aktar milli għal udjenza diretta, il-ħinijiet huma kif ġej:
 
Ħin tal-bidu: 18:30
Tellieqa Telliqun (inkluż il-pożizzjonament u t-tiġrija ta’ 15-il minuta): 18:45 sas-19:30
Regatta (inkluż il-preparamenti u tiġrija ta’ 15-il minuta): mit-20:00 sad-21: 00
Ħin tat-tmiem: 23:00
 
Il-ftuħ skedat tal-kanali navigabbli u tal-port tiddependi ħafna fuq il-prestazzjoni u r-rekwiżiti tekniċi tagħha. Dan se jiġi diskuss mal-awtoritajiet rilevanti ladarba tintgħażel il-proposta.
 
5. Liema sistema ta’ punti u kriterji se tkun il-fondazzjoni meta tkun qed tevalwa l-proposti? …. jiġifieri liema punti perċentwali huma allokati u kif?
 
L-Evalwaturi se jivvalutaw u jiskorjaw proposti bbażati fuq il-kriterji li ġejjin:
 
• Artistiċi – 50%
Kunċett, għanijiet u riżultati tal-proġett propost
Deskrizzjoni dettaljata
Lista ta’ artisti
Impatt esperjenzali u sensibilizzazzjoni ppjanati
 
• L-Element Tekniku – 35%
Stima tal-baġit proposta
Skadenzi
Identifikazzjoni ta’ riskji u pjanijiet ta’ kontinġenza
 
• Esperjenza u portafoll Direttorali – 15%
6. Tista’ tiġi sottomessa proposta waħda minn organizzazzjonijiet u individwi multipli?
 
Xejn fis-sejħa ma jipprekludi organizzazzjonijiet u / jew individwi multipli milli japplikaw sakemm l-applikazzjoni tindika b’mod ċar liema persuna, mill-organizzazzjoni jew grupp, għandha titqies bħala d-Direttur Artistiku / persuna responsabbli għall-proġett.
7. L-artist ewlieni jista’ jkun organizzazzjoni jew konsorzju?
 
Is-sejħa ma tqiegħed l-ebda restrizzjoni fuq l-artisti li qed jiġu proposti mid-Direttur Artistiku.
8. Jista’ artist ewlieni jissottometti aktar minn proposta waħda?
 
Is-sejħa qed tfittex Direttur Artistiku b’viżjoni ċara ta’ x’jista’ jkun l-avveniment. L-enfasi hija għalhekk fuq il-persuna, mhux fuq il-proposta. Id-Direttur Artistiku magħżul u l-Aġenzija mbagħad jgħaddu minn fażi ta’ żvilupp fix-xhur li ġejjin.
9. Tista’ jekk jogħġbok tipprovdi l-immappjar eżatt taż-żona ewlenija tal-waqfien u l-lista tax-xewqat tal-pedamenti f’termini ta’ spots ewlenin, minħabba li l-proposta hija nieqsa mill-appendiċi 1?
 
Appendiċi 1 hija l-immaġni li tista’ ssib fuq https://www.vca.gov.mt/en/opportunities/artistic-director-(valletta-pageant-of-the-seas-2022) li tindika ż-żona li fiha l-avveniment għandu jseħħ. Stadji u spots ewlenin se jiġu diskussi mad-Direttur Artistiku magħżul matul l-iżvilupp tal-proġett.
10. POTS20 kien regatta, tellieqa telliqun u ‘show’ ta’ 40 minuta. 600K huwa baġit b’saħħtu għal dan, il-proposti huma mistennija li jsegwu dik l-istruttura? jiġifieri kien jiswa 600k POTS20? …. ix-xandir għandu jiġi kkostjat fi ħdan is-600k ukoll?
 
Skond it-termini tas-sejħa, 25% tal-baġit ta’ EUR 600,000 huwa ddedikat għall-ispejjeż tat-Tellieqa Telliqun, ir-Regata, il-Kontroll tal-Folla, is-Saħħa u s-Sikurezza, l-Assigurazzjoni u l-Loġistika tal-Port. Il-75% li jifdal għandhom ikopru kull spiża addizzjonali kif speċifikat fis-sejħa.
11. Mill-esperjenza preċedenti POTS18 u POTS20 tista’ tiggwida dwar l-ispiża loġistika tal-proġett jiġifieri stadji, infrastruttura, dwal eċċ …?
 
Abbażi tal-esperjenza tal-edizzjonijiet preċedenti, mhux possibbli li jiġu pprovduti dettalji bħal dawn f’dan l-istadju peress li tvarja ħafna skont il-viżjoni tad-Direttur Artistiku.