The Valletta Design Cluster

Il-Biċċerija l-Antika

Il-Valletta Design Cluster

Il-Valletta Design Cluster fi ħdan l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta huwa spazju komunitarju għall-prattika kulturali u kreattiva li jinsab fil-Biċċerija l-Antika fil-Belt Valletta, li fuqha għaddej xogħol ta’ rinnovazzjoni. Il-proġett jappoġġja d-disinn u l-intraprenditorija li jħallu impatt soċjali pożittiv, billi jqis approċċi kreattivi kollaborattivi bħala ċ-ċavetta għall-kisba ta’ benefiċċji għall-individwi, il-komunitajiet u s-soċjetà in ġenerali.

Il-Biċċerija l-Antika nbniet fis-Seklu 17 u kienet waħda mill-ewwel binjiet fil-Belt Valletta. Il-bini serva għal diversi skopijiet matul is-sekli, inkluż bħala residenza għal numru ta’ familji, kwartieri tas-suldati, faċilità ta’ manifattura u forn tal-ħobż, b’uħud mill-ifran tal-furnara viżibbli fis-sit sal-lum.

Ix-xogħlijiet ewlenin sabiex is-sit tal-Biċċerija l-Antika jiġi ttrasformat fil-Valletta Design Cluster bdew fl-2017. L-għan huwa li jinħoloq spazju li jtejjeb il-benesseri soċjali, kulturali u ekonomika permezz ta’ spazji komuni ġodda fejn il-komunità tista’ tinteraġixxi, kif ukoll attivitajiet sostenibbli b’fokus fuq il-kreattività, id-disinn u l-intraprenditorija.

Dan huwa wkoll proġett ewlieni ta’ riġenerazzjoni fil-Belt Valletta, b’impatt kbir fuq il-viċinat tiegħu kif ukoll fuq ir-residenti, dawk li jagħmlu użu mill-Belt b’mod regolari u l-viżitaturi. Permezz tal-ħolqien ta’ ġnien fuq il-bejt tal-bini, il-Valletta Design Cluster jipprovdi lill-komunità bi spazju pubbliku aċċessibbli u żona ħadra ġdida fi ħdan il-kuntest urban tal-Belt Valletta, sit ta’ Wirt Dinji.

Il-proġett għandu l-għan li jindirizza n-nuqqasijiet li jista’ jkun hemm fl-ekosistema kulturali u kreattiva attwali billi jimpenja ruħu b’mod attiv ma’ prattikanti li jaħdmu fuq inizjattivi għall-benessri kulturali u soċjali.

Aħna nħeġġu l-applikazzjoni tad-disinn tal-ħsieb, il-multi-dixxiplinarità u l-kooperazzjoni bħala għodda għall-iżvilupp tal-komunità. Il-membri tal-komunità tagħna jikkonsistu minn residenti tal-Belt Valletta, studenti, disinjaturi, artisti, freelancers u SMEs, korpi pubbliċi, akkademiċi, dawk li jħobbu t-teknoloġija u l-ikel, attivisti tas-soċjetà ċivili u NGOs, u aktar.

Minbarra l-programm kulturali uffiċjali, il-prattikanti li jagħmlu użu mid-diversi faċilitajiet għandhom iċ-ċans li juru b’mod regolari dak li jkunu qed jaħdmu fuqu, u b’hekk jistgħu jintroduċu l-prattika personali u dik fi grupp u joħolqu konnessjonijiet ġodda ma’ persuni oħrajn. Aħna nħeġġu skambju kontinwu bejn il-prattikanti sabiex nappoġġjaw l-iżvilupp ta’ kollaborazzjonijiet ġodda u t-tkabbir ta’ kull membru tal-komunità.

Il-proġett huwa appoġġjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, li qed jipprovdi appoġġ finanzjarju sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli għar-riġenerazzjoni tal-ispazju fiżiku tal-Valletta Design Cluster u tal-ispazji pubbliċi urbani ta’ madwaru.

Il-Faċilitajiet Tagħna

Il-Valletta Design Cluster jipprovdi spazju pubbliku aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali fuq il-bejt u fil-bitħa ċentrali. Dawn l-ispazji pubbliċi huma liberi għall-aċċess matul il-ħinijiet regolari tal-ftuħ u ma jeħtieġux sħubija jew reġistrazzjoni minn qabel. Min-naħa l-oħra, il-faċilitajiet ewlenin għall-prattikanti kulturali u kreattivi huma aċċessibbli permezz ta’ skema ta’ sħubija mmirata biex tipprovdi aċċessibilità ekwa għar-riżorsi, tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà għall-utenti, u tiżgura ġestjoni effettiva tal-komunità tal-membri. L-iskema taħdem f’żewġ fergħat: (a) fergħa għall-membri regolari u (b) fergħa għall-membri bbażati fi studjo.

Kif Tista' Ssibna

Il-Komunità Tagħna

The Valletta Design Cluster building
c. Darren Agius

Id-dimensjoni komunitarja tinsab fil-qalba ta’ dak li huwa l-Valletta Design Cluster. Aħna napprezzaw il-kollaborazzjonijiet u nemmnu fil-potenzjal li l-għarfien u r-riżorsi inkorporati fil-komunità għandhom biex jittrasformaw is-soċjetà u jagħmlu l-ħajjiet aħjar. Il-komunitajiet li jiffurmaw il-Valletta Design Cluster jikkonsistu f’diversi individwi u organizzazzjonijiet li jiġġeneraw valur soċjali pożittiv permezz tal-kreattività, l-intrapriża u l-impatt soċjali. Dawn ivarjaw minn prattikanti indipendenti għal mikro-intraprendituri, entitajiet pubbliċi għal sħab internazzjonali, residenti għal studenti f’diversi dixxiplini, dawk li jfasslu u prattikanti tal-ikel, u atturi tas-soċjetà ċivili għal organizzazzjonijiet involuti f’inizjattivi ta’ ekoloġizzazzjoni pubblika u u placemaking. L-impenn komunitarju tagħna huwa bbażat fuq mudell ta’ edukazzjoni miftuħa, u jibni direttament fuq prinċipji ispirati mill-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU.