Dwarna

Ritratt ta' Chris Mangion

 
L-Aġenzija
Kulturali
għall-Belt Valletta
Mibnija fuq il-legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018, id-dmirijiet tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta huma:

li toħloq pjan kulturali komprensiv għall-Belt Valletta li huwa sostenibbli, inklussiv u ekwu, u tissorvelja l-implimentazzjoni tiegħu;

li tiżviluppa programm kulturali annwali għall-Belt Valletta, bil-kollaborazzjoni wkoll ta’ Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi oħra, sabiex tkompli tistimula l-inklużjoni, l-aċċess u l-parteċipazzjoni, filwaqt li tippermetti l-iżvilupp ta’ħiliet artistiċi;

li tkompli tkun ta’ sostenn, tivvaluta u tippermetti ċelebrazzjonijiet kulturali u komunitarji li huma parti importanti min-nisġa soċjali;

li tkompli tinkoraġġixxi d-distribuzzjoni wiesgħa uekwa ta’, u l-parteċipazzjoni f’attivitajiet kulturali fil-Belt Valletta;

li tamministra programmi ta’ finanzjament u baġits sabiex tkun tista’ tassisti lill-artisti u lill-Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi li huma stabbiliti, joperaw u, jew jaħdmu l-Belt Valletta;

li tikkummissjona xogħlijiet temporanji tal-arti għall-binjiet pubbliċi u siti madwar il-Belt Valletta;

li tipproteġi u tippromwovi l-wirt kulturali u artistikutal-Belt Valletta;

li tistabbilixxi u żżomm standards ta’ eċċellenza għal avvenimenti kulturali fil-Belt Valletta;

li tikkoordina l-proċess ta’ offerti għat-titolu li jmissta’ Belt Kapitali tal-Kultura għall-gżejjer Maltin;

li twettaq kwalunkwe funzjoni oħra li tista’ tiġi assenjata mill-Ministru responsabbli għall-Kultura.

Il-Missjoni Tagħna

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ssostni u ssaħħaħ il-ħajja kulturali vibranti tal-Belt Kapitali permezz tal-ħolqien ta’ programm annwali ta’ avvenimenti kreattivi żviluppati f’kollaborazzjoni ma’ artisti u Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi oħra.
 
Bħala parti mil-legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta tiżgura li jinżammu standards ta’ eċċellenza fil-koordinazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti kulturali fil-Belt, filwaqt li tiffaċilita l-aċċess u tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ta’ udjenza wiesgħa.

Ritratt: Julian Vassallo

 

Il-Filosofija Tagħna

Belt hija kemm vettura kif ukoll dar għan-nies tagħha u l-istejjer tagħhom; il-mappa tagħha hija narrattiva ħajja, waħda li dejjem qed tinbidel, kollettiva, mistqarra minn ġenerazzjonijiet sħaħ ta’ periti, artisti, bejjiegħa, nies tas-sengħa u residenti, kull wieħed u waħda minnhom bi ħrejjef ordinarji u straordinarji. Kull wieħed u waħda minnhom bit-tradizzjonijiet u t-tamiet għall-futur; kemm tagħhom kif ukoll dak tal-belt. Sa mill-bidu tagħha ‘l fuq minn erba’ sekli ilu, il-Belt Valletta kienet dan u aktar; punt ta’ konverġenza għall-governanza, il-kummerċ, il-kultura u l-arti.

 

Permezz tax-xogħol tagħha, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta taħdem qatigħ sabiex iżżomm djalogu miftuħ b’dawn l-elementi kollha. Il-ħolqien ta’ programm għall-belt, aktar milli għal teatru jew mużew, jisfidana kuljum sabiex nimpenjaw ruħna mal-belt, in-nies tagħha, dawk li jużawha, dawk li jżuruha u dawk li jammirawha.

 

Esperjenza multi-sensorja fiha nnifisha, il-Belt Valletta hija pjattaforma naturali għal skambju artistiċi u kulturali li jistgħu jgħallmuna aktar dwar is-soċjetajiet tal-passat, il-preżent u l-futur, il-bżonnijiet u x-xewqat tagħhom ir-relazzjoni tagħhom mal-arti fil-forom differenti tagħha, u kif dawn l-esperjenzi artistiċi fl-aħħar mill-aħħar jikkontribwixxu għall-istejjer tal-ħajja tagħhom. Kull programm annwali huwa mibni fuq ix-xewqa li jinħolqu esperjenzi trasformattivi, sabiex inħeġġu l-innovazzjoni u niċċelebraw it-tradizzjonijiet b’sensittività għall-wirt kulturali tagħhom.

 

Miftuħ għal kulħadd b’mod lokali u internazzjonali, il-programm kulturali tagħna huwa maħluq b’kollaborazzjoni ma’ artisti, kreattivi, esperti u dilettanti, kollettivi u organizzazzjonijiet, u jinvolvi l-ġeneri kollha sabiex jittrasforma l-esperjenzi tagħna permezz tal-parteċipazzjoni attiva u l-ko-kreazzjoni.

Min Aħna

Catherine Tabone

Catherine Tabone

Chief Executive Officer

Nicholas Micallef

Nicholas Micallef

Financial Controller

Alison Bone

Alison Bone

Head of Operations

Marouska Formosa

Marouska Formosa

Head of HR Management

Marc Buhagiar

Marc Buhagiar

Head of Communications

Jessica Muscat

Jessica Muscat

Head of Programming & Production

Joanne Attard Mallia

Joanne Attard Mallia

Head of Valletta Design Cluster

Kevin J. Drake

Kevin J. Drake

Artistic Director of the Strada Stretta Programme

Endorsements

Valletta is a very gifted city that has a lot to offer – I had some strikingly beautiful experiences and

Emanuel Buttigieg

At just over 450 years since its foundation in 1566, Valletta cannot claim to be ancient, but it has reached

Kevin Kleinmann

I want to congratulate and express my joy at hearing that the Valletta Cultural Agency has been created. This is

Lawrence Renes

  After the tremendous success that V18 has been it is great to see the creation of the VCA as

The general value of arts and culture to society has long been assumed, while the specifics have just as long

I support Valletta’s efforts to create a comprehensive cultural plan that is sustainable, inclusive and equitable, and which encourages broad

Norbert Bugeja

Valletta happens within us, perhaps just as much as we seek ourselves within her. Along her streets, we sense other

Robert Temple

I like cities that value and support local traditions and that see them as an important part of the contemporary

Salvatore Accardo

I am very happy about the strong willingness of sustaining culture in Malta expressed by the creation of the Valletta

What matters for a cultural city like Valletta is that there are people who want to make art and experience

Anna Macdonald

How thrilling – for artists and residents – to live in a capital city with a vibrant cultural life. Great

Angelandrea Casale

Mi complimento per l’iniziativa di costituire la Valletta Cultural Agency per approfondire la cultura e diffondere la conoscenza di ciò