start date December 1, 2023
map icon Il-Belt Valletta

Darren Tanti: Esibizzjoni ta’ Arti Viżiva

01/12/2023 - 10/01/2024
Kumpless tal-Knisja tal-Ġiżwiti,Il-Belt Valletta

Darren Tanti: Esibizzjoni ta’ Arti Viżiva

An image showing a woman's bust and veiled head

Skopri d-dinja attraenti tal-espressjoni artistika fil-wirja tal-arti tagħna, fejn il-kreattività tifjorixxi u l-immaġinazzjoni ma tafx limiti.

Apotheosis huwa terminu li jirrappreżenta d-divinizzazzjoni ta’ bniedem. Fil-mitoloġija Griega tal-qedem, eroj bħal Hercules, qabżu n-natura umana tagħhom u kisbu status divin fost l-allat. Fil-fidi Kattolika, aħna l-bnedmin msejħin ukoll biex niksbu dan l-istat glorjuż biex wara l-ħajja tagħna fid-dinja, ngħaddu għal ħajja ta’ dejjem. L-artisti ippruvaw jimmaġinaw din id-dehra billi juru qaddisin li jkunu elevati għas-Smewwiet, mogħtija l-glorja, imdawrin bl-anġli, profeti, u qaddisin oħra, waqt li jkunu mgħarrqa f’dawl dehbi imdawrin minn volumi ta’ sħab abjad.

F’dan il-proġett, Darren Tanti qed jerġa’ jindirizza din it-tema permezz ta’ perspettiva kontemporanja. Bl-użu ta’ taħlita ta’ forom ta’ arti u lingwi estetiċi tradizzjonali, l-artist jippreżenta xogħol li jindirizza l-istat attwali tal-umanità u s-sejħa aħħarija tagħha; il-qdusija. Kif turi biċ-ċar l-istorja, il-vjaġġ lejn l-apoteosi huwa mifni b’kull xorta ta’ ostakli; xi wħud minnhom mhux mistennija filwaqt li oħrajn inġibuhom fuqna nfusna. L-isfruttament tar-riżorsi tad-dinja, d-distribuzzjoni inugwali tal-ġid madwar id-dinja, il-gwerra, il-ġuħ u l-abbuż tal-poter huma fost il-kawżi li jxekklu l-vjaġġ tagħna lejn is-serenità aħħarija.

B’mod metaforiku u simboliku, l-artist, jindirizza tali temi fi ħdan il-kuntest sagru tal-Kumpless tal-knisja tal-Ġiżwiti. Filwaqt li jirrispetta n-natura sagra tal-post, l-artist jitlob lill-udjenza biex tirrifletti fuq in-natura umana, u timmedita fuq il-prospetti li nsegwu l-aspirazzjoni li aħna lkoll msejħin għaliha – li nsiru qaddisa. Idħol fil-konversazzjonijiet li jseħħu, filwaqt li tifhem aktar l-arti li tkun qed tara u esperjenza konnessjonijiet fej dak li tkun qed tra b’għajnejk ikollu livell ħafna aktar profond minn dak ta’ sempliċiment spettatur.

Kemm jekk int dilettant tal-arti jew ġdid f’dan ir-rigward, din il-wirja twiegħed esperjenza profonda lil kulħadd. Ingħaqad magħna hekk kif niċċelebraw il-qawwa tal-arti li taqbeż il-fruntieri.

Executive XpeedStudio LLC

Sr. Engineer XpeedStudio LLC

Product Lead XpeedStudio LLC

Share on Social

Related Events

The singer, songwriter duo
Music

Chasing Pandora – Rendezvous

01/12/2023 - 10/01/2024
Kumpless tal-Knisja tal-Ġiżwiti, Il-Belt Valletta

Is-sena 2023 rat ir-ritorn tal-grupp Chasing Pandora li

Gastronomy

Valletta Local Food Festival 2023

01/12/2023 - 10/01/2024
Kumpless tal-Knisja tal-Ġiżwiti, Il-Belt Valletta

Ingħaqad magħna għall-Valletta Local Food Festival 2023! Gawdi