start date December 2, 2023
map icon Il-Belt Valletta

Apotheosis

02/12/2023 - 09/01/2024
Il-Kumpless tal-Knisja u l-Oratorji tal-Ġiżwiti, Triq l-Arċisqof,Il-Belt Valletta

Apotheosis

An image showing a woman's bust and veiled head

Iltaqa’ mal-artist Darren Tanti u l-kuratriċi Melanie Erixon u idħol f-d dettal tax-xogħol esebit f’Apotheosis, nhar is-Sibt 6 ta’ Jannar fl-10am.

Skopri d-dinja attraenti tal-espressjoni artistika fil-wirja tal-arti tagħna Apotheosis, fejn il-kreattività tifjorixxi u l-immaġinazzjoni ma tafx limiti.

Apotheosis hija miftuħa kuljum mit-2 ta’ Diċembru sad-9 ta’ Jannar, bejn id-9am u l-4pm ħlief fl-24 u l-31 ta’ Diċembru meta tkun miftuħa mid-9am sas-1pm.

Apotheosis huwa terminu li jirrappreżenta d-divinizzazzjoni ta’ bniedem. Fil-mitoloġija Griega tal-qedem, eroj bħal Hercules, qabżu n-natura umana tagħhom u kisbu status divin fost l-allat. Fil-fidi Kattolika, aħna l-bnedmin msejħin ukoll biex niksbu dan l-istat glorjuż biex wara l-ħajja tagħna fid-dinja, ngħaddu għal ħajja ta’ dejjem. L-artisti ippruvaw jimmaġinaw din id-dehra billi juru qaddisin li jkunu elevati għas-Smewwiet, mogħtija l-glorja, imdawrin bl-anġli, profeti, u qaddisin oħra, waqt li jkunu mgħarrqa f’dawl dehbi imdawrin minn volumi ta’ sħab abjad.

F’dan il-proġett, Darren Tanti qed jerġa’ jindirizza din it-tema permezz ta’ perspettiva kontemporanja. Bl-użu ta’ taħlita ta’ forom ta’ arti u lingwi estetiċi tradizzjonali, l-artist jippreżenta xogħol li jindirizza l-istat attwali tal-umanità u s-sejħa aħħarija tagħha; il-qdusija. Kif turi biċ-ċar l-istorja, il-vjaġġ lejn l-apoteosi huwa mifni b’kull xorta ta’ ostakli; xi wħud minnhom mhux mistennija filwaqt li oħrajn inġibuhom fuqna nfusna. L-isfruttament tar-riżorsi tad-dinja, d-distribuzzjoni inugwali tal-ġid madwar id-dinja, il-gwerra, il-ġuħ u l-abbuż tal-poter huma fost il-kawżi li jxekklu l-vjaġġ tagħna lejn is-serenità aħħarija.

 

B’mod metaforiku u simboliku, l-artist, jindirizza tali temi fi ħdan il-kuntest sagru tal-Kumpless tal-knisja tal-Ġiżwiti. Filwaqt li jirrispetta n-natura sagra tal-post, l-artist jitlob lill-udjenza biex tirrifletti fuq in-natura umana, u timmedita fuq il-prospetti li nsegwu l-aspirazzjoni li aħna lkoll msejħin għaliha – li nsiru qaddisa. Idħol fil-konversazzjonijiet li jseħħu, filwaqt li tifhem aktar l-arti li tkun qed tara u esperjenza konnessjonijiet fej dak li tkun qed tra b’għajnejk ikollu livell ħafna aktar profond minn dak ta’ sempliċiment spettatur.

Kemm jekk int dilettant tal-arti jew ġdid f’dan ir-rigward, din il-wirja twiegħed esperjenza profonda lil kulħadd. Ingħaqad magħna hekk kif niċċelebraw il-qawwa tal-arti li taqbeż il-fruntieri.

Aqra aktar dwar Apotheosis hawn

Executive XpeedStudio LLC

Sr. Engineer XpeedStudio LLC

Product Lead XpeedStudio LLC

Share on Social

Related Events

A black and white photo from the Magna Żmien archives showing young people at the beach
Discussion

The Place We Knew Isn’t That Far Away

24/06/2024
Friggieri Hall, Valletta Design Cluster

Magna Żmien: Youth Culture Captured by ‘Il-Gululu’ Il-mgħodija taż-żmien

A blue and purple wave pattern showing the fiftysix design talk series brand
Workshop

Pouring the Art of Fermentation

26/06/2024
Sala Oliver Friggieri , Valletta Design Cluster

Ingħaqad magħna għal serata li tiċċelebra l-arti tal-produzzjoni

An image showing Christmas lights during Christams in the Capital
Christmas

Christmas in the Capital

25/11/2024 - 24/12/2024
Madwar il-Belt Valletta

Iċċelebra l-istaġun tal-Milied permezz tal-Programm imżewwaq b’attivitajiet tal-Aġenzija