Is-Sħubija Temporanja fi Studio għandha l-għan li tagħti lid-disinjaturi, lill-kreaturi u lill-produtturi fl-istadji bikrin tal-karriera tagħhom, il-ħin u l-ispazju biex jiżviluppaw il-prattika tagħhom u jipproduċu xogħol ġdid għal proġett fuq medda qasira ta’ żmien. Id-disinn qed jiġi definit hawn bħala proċess ta’ soluzzjoni ta’ problemi li huwa ffokat fuq il-ħolqien ta’ prodott, servizz, jew sistema li jissodisfa rekwiżiti speċifiċi u jsolvi problema.

Il-kandidati eliġibbli jkunu dawk li jaħdmu fl-arti viżiva, id-disinn tal-prodott, id-disinn tal-logħob, id-disinn industrijali, id-disinn grafiku, id-disinn sostenibbli, id-disinn tal-informazzjoni, il-prattiki bbażati fuq il-produttur, l-intrapriża soċjali u dixxiplini oħra relatati. Din is-sejħa hija diretta lejn dawk li jeħtieġu l-faċilitajiet uniċi li l-Valletta Design Cluster tipprovdi għal perjodu iqsar ta’ żmien biex il-kandidati jaħdmu b’mod kollaborattiv fuq proġett speċifiku.

L-applikanti eliġibbli biex japplikaw għal studio, waħedhom jew mas-sieħeb fil-proġett tagħhom biex jaqsmu l-istudjo, huma:

 • VO/NGOs irreġistrati
 • Startups irreġistrati, Nano u Mikro intrapriżi b’inqas minn 10 impjegati full-time
 • Kooperaturi
 • Sħubijiet legali b’minimu ta’ 2 imsieħba
 • Minimu ta’ 2 Freelancers li japplikaw flimkien

X’inhuma l-kundizzjonijiet għas-Sħubija Temporanja fi Studio?

Il-membri tal-istudjo għandhom:

 • Jaħdmu fuq proġett li jeħtieġ studjo għal minimu ta’ 3 xhur u massimu ta’ 6 xhur. It-tip ta’ xogħol imwettaq għandu jkun adattat għal spazju bħall-VDC li ma jkollux protezzjoni kontra l-ħoss u fejn jistgħu jintużaw kmamar ħdejn xulxin.
 • Jiggarantixxu 60 % tal-okkupazzjoni tal-istudjo matul il-ħinijiet tal-ftuħ għal minimu ta’ 2 utenti. Dan huwa ekwivalenti għal 242 siegħa fix-xahar, li jaħdem għal medja ta’ 28 siegħa kull wieħed għal 2 persuni fil-ġimgħa. Fil-każ ta’ organizzazzjonijiet, il-minimu ta’ 2 utenti jistgħu jkunu fundaturi, impjegati, assoċjati, voluntiera jew membri tal-organizzazzjoni applikanti li qed jaħdmu wkoll fuq l-istess proġett.
  • Fil-każ ta’ organizzazzjonijiet, il-minimu ta’ 2 utenti jrid jinkludi l-fundaturi u/jew l-impjegati, iżda jista’ jinkludi wkoll assoċjati, voluntiera jew membri tal-organizzazzjoni applikanti.
  • Fil-każ ta’ freelancers li japplikaw għal studio kondiviż, il-minimu ta’ 2 utenti jrid jinkludi l-applikanti iżda jista’ jinkludi wkoll assoċjati jew voluntiera.
 • Jikkontribwixxu għall-komunità tal-Cluster permezz tal-parteċipazzjoni f’laqgħat regolari tal-komunità tal-Cluster, appoġġ in natura lil membri oħra tal-VDC u jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ involviment tal-komunità organizzati mill-VDC. Il-kandidati għandhom jiddedikaw mill-inqas sagħtejn fix-xahar tas-sħubija tagħhom kif spjegat hawn fuq.
 • Jikkontribwixxu minimu ta’ workshop wieħed pubbliku wieħed/taħdita kull perjodu tas-sħubija dwar suġġetti relatati mal-linja tax-xogħol tagħhom u/jew proġett li għandu jsir fil-VDC.
 • Ikunu koperti minn polza tal-assigurazzjoni li tkopri l-organizzazzjoni membru (jew organizzazzjonijiet fil-każ ta’ studjo kondiviż) u kwalunkwe parti terza għar-responsabbiltà pubblika u l-ħsarat ikkawżati mir-rappreżentanti tagħhom fl-istudjo jew faċilitajiet oħra tal-VDC.
 • Jiffirmaw Kuntratt u Kodiċi ta’ Kondotta mal-VDC.

Matul is-sħubija, il-VDC se jkollu d-dritt li jwettaq rieżami biex jivverifika l-konformità mal-kundizzjonijiet tas-sħubija.

Fil-każ ta’ studios kondiviżi, l-irtirar ta’ wieħed jew aktar mill-applikanti jwassal għat-terminazzjoni tas-sħubija għall-membri kollha. Huma se jitħallew japplikaw mill-ġdid fis-sejħa li jmiss għas-sħubija fi studio.

Kemm hi l-ispiża għal Sħubija Temporanja għal Studio u xi tkopri?

It-tariffa temporanja hija ta’ €125 fix-xahar u tariffa amministrattiva ta’ darba ta’ €20.

Il-miżata tas-sħubija tiegħek tkopri l-użu tal-istudjo b’għamara bażika tal-uffiċċju u faċilitajiet oħra tal-VDC, utilitajiet u WIFI. Jistgħu japplikaw ħlasijiet addizzjonali għall-użu ta’ oġġetti tal-konsum jew makkinarju speċjalizzat b’konsum għoli.

Kif nista’ napplika għas-Sħubija Annwali fi Studio?

L-1 Pass: Imla l-formola ta’ applikazzjoni f’din il-link[add link] u ibgħat id-dokumentazzjoni mitluba kollha.

It-2 Pass: L-applikanti eliġibbli se jiġu mistiedna għal laqgħa online mal-Kumitat ta’ Evalwazzjoni biex jiddiskutu l-applikazzjoni tagħhom.

It-3 Pass: L-applikazzjonijiet se jiġu evalwati.

Ir-4 Pass: Ir-riżultati se jiġu kkomunikati lill-applikanti. L-applikanti magħżula se jirċievu Kuntratt u Kodiċi tal-Kondotta għall-iffirmar tagħhom.

Sa meta għandi bżonn napplika?

Id-data tal-iskadenza għall-applikazzjonijiet hija t-30th ta’ Mejju 2023. Applikazzjonijiet li jaslu tard u/jew mhux kompluti ma jiġux ikkunsidrati.

Kif se jintgħażlu l-Membri Temporanji għal Studio?

Se jitwaqqaf Kumitat ta’ Evalwazzjoni b’esperti indipendenti f’diversi oqsma biex jevalwa l-applikazzjonijiet riċevuti. L-evalwaturi se jużaw il-kriterji li ġejjin:

 1. L-attività ewlenija tal-applikant (35%)

(a) l-applikant ikun kontributur attiv fil-qasam tad-Disinn fuq livell lokali u/jew internazzjonali;

(b) l-applikant se jkun qed jaħdem fuq ideat kreattivi u innovattivi u jkollu l-ħiliet tekniċi u l-għarfien biex iwettaqhom;

(b) l-applikant ikun kiseb il-finanzjament meħtieġ għall-proġett u jkollu sett ċar ta’ riżultati tanġibbli.

 1. Użu tal-ispazju (35%)

(a) l-applikant għandu jagħmel użu effiċjenti mill-istudio u jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-użu;

(b) l-applikant beħsiebu jagħmel użu minn faċilitajiet VDC addizzjonali;

(c) l-applikant jista’ juri li l-attività ewlenija tiegħu ma tistax titwettaq permezz ta’ Sħubija Regolari biss (li tinkludi l-aċċess għall-ispazju tax-xogħol konġunt, il-Kmamar tal-Laqgħat, l-Ispazju tal-Ikel u Makerspace);

(d) l-applikant jista’ juri li l-faċilitajiet attwalment disponibbli barra mill-VDC ma jistgħux jissodisfaw b’mod sodisfaċenti l-attività ewlenija tal-applikant u l-aċċess għal studio u l-VDC b’mod ġenerali se jagħtu kontribut sostanzjali għall-attività ewlenija tagħhom.

iii. Ftuħ għall-kollaborazzjoni (30%)

(a) l-applikant beħsiebu juża l-istudjo u l-benefiċċji ta’ sħubija usa’ biex jinvolvi ruħu fi proġetti u inizjattivi interdixxiplinari li jinvolvu diversi partijiet interessati;

(b) l-applikant beħsiebu jindirizza d-diversità soċjali u kulturali fuq livell lokali, nazzjonali jew internazzjonali permezz tal-attività ewlenija tiegħu;

(c) l-applikant għandu l-ħsieb li jiżviluppa ħiliet, għarfien, prattiki u riżorsi intanġibbli oħra billi juża r-riżorsi li jinsabu fil-Cluster u li jaqsamhom ma’ membri oħra u lil hinn minnhom.

(d) l-applikant huwa lest u kapaċi jikkontribwixxi għall-komunità tal-VDC, jipparteċipa f’avvenimenti, workshops u attivitajiet oħra.

Marka minima biex wieħed jgħaddi: 70%

Niżżel il-formola tal-applikazzjoni (PDF) minn hawn taħt.