Min hu eliġibbli għas-Sħubija Annwali fi Studio?

Is-Sħubija Annwali fi Studio għandha l-għan li tagħti lid-disinjaturi, lill-kreaturi u lill-produtturi fl-istadji bikrija tal-karriera tagħhom il-ħin u l-ispazju biex jiżviluppaw il-prattika tagħhom u jipproduċu xogħol ġdid. Id-disinn qed jiġi definit hawn bħala proċess ta’ soluzzjoni ta’ problemi li huwa ffokat fuq il-ħolqien ta’ prodott, servizz, jew sistema li jissodisfa rekwiżiti speċifiċi u jsolvi problema.

Il-kandidati eliġibbli jkunu dawk li jaħdmu fid-disinn tal-prodott, fid-disinn tal-logħob, fid-disinn industrijali, fid-disinn grafiku, fid-disinn sostenibbli, fid-disinn tal-informazzjoni, fil-prattiki bbażati fuq il-produttur u f’dixxiplini oħra relatati mad-disinn. Din is-sejħa hija mmirata lejn dawk li għandhom bżonn il-faċilitajiet uniċi li jipprovdi l-Valletta Design Cluster biex jiffjorixxu.

L-applikanti eliġibbli biex japplikaw għal studio bħala entità waħda huma:

 • VO/NGOs irreġistrati
 • Startups irreġistrati, Nano u Mikro intrapriżi b’inqas minn 10 impjegati full-time
 • Kooperaturi rreġistrati
 • Sħubijiet legali b’minimu ta’ 2 imsieħba

L-applikanti eliġibbli biex japplikaw għal studjo biex jinqasam bejn mhux inqas minn żewġ entitajiet u mhux aktar minn tliet entitajiet huma:

 • Dawn kollha t’hawn fuq
 • Freelancers

Fil-każ ta’ applikazzjoni għal studio komuni, l-entitajiet kollha li japplikaw għandhom ikunu eliġibbli biex isiru Membri tal-iStudio sabiex l-applikazzjoni tkun eliġibbli għall-evalwazzjoni.

X’inhuma l-kundizzjonijiet għas-Sħubija Annwali fi Studio?

Il-Membri Annwali fi Studio huma disponibbli għal perjodu ta’ sena mid-data tal-aċċettazzjoni u jistgħu jiġġeddu kull sena għal massimu ta’ tliet snin.

Il-membri tal-istudjo għandhom:

 • Jiggarantixxu 60 % ta’ l-okkupazzjoni ta’ l-istudjo matul il-ħinijiet tal-ftuħ għal minimu ta’ 2 utenti. Dan huwa ekwivalenti għal 2912-il siegħa fis-sena, li jaħdmu għal medja ta’ 28 siegħa kull wieħed għal 2 persuni fil-ġimgħa. Fil-każ ta’ applikazzjonijiet komuni għall-istudjos, id-diviżjoni ta’ dawn is-sigħat bejn l-applikanti għandha tiġi indikata fl-istadju tal-applikazzjoni.
  • Fil-każ ta’ organizzazzjonijiet, il-minimu ta’ żewġ utenti għandu jinkludi l-fundaturi u l-impjegati, iżda jista’ jinkludi wkoll assoċjati, voluntiera jew membri tal-organizzazzjoni applikanti.
  • Fil-każ ta’ freelancers li japplikaw għal studio kondiviż, il-minimu ta’ 2 utenti jrid jinkludi l-applikanti iżda jista’ jinkludi wkoll assoċjati jew voluntiera.
 • Jikkontribwixxu minimu ta’ 36 siegħa fis-sena għall-komunità tal-Cluster permezz tal-parteċipazzjoni f’laqgħat regolari tal-komunità Cluster, f’appoġġ in natura ma’ membri oħra tal-VDC, u l-parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ involviment tal-komunità organizzati mill-VDC.
 • Jikkontribwixxu minimu ta’ żewġ workshops pubbliċi/taħditiet fis-sena dwar suġġetti relatati mal-linja tax-xogħol tagħhom li għandhom isiru fil-VDC.
 • Ikunu koperti minn polza tal-assigurazzjoni li tkopri l-organizzazzjoni membru (jew organizzazzjonijiet fil-każ ta’ studio kondiviż) u kwalunkwe parti terza għar-responsabbiltà pubblika u l-ħsarat ikkawżati mir-rappreżentanti tagħhom fl-istudjo jew faċilitajiet VDC oħra.
 • Iffirma Kuntratt u Kodiċi ta’ Kondotta mal-VDC.

Matul is-sħubija, il-VDC ser ikollu d-dritt li jwettaq rieżami biex jivverifika l-konformità mal-kundizzjonijiet tas-sħubija. Dan se jkun rekwiżit għal dawk l-applikanti li jixtiequ jġeddu s-sħubija annwali tagħhom għat-tieni jew it-tielet sena.

Fl-aħħar tat-tielet sena, il-Membru mhux se jibqa’ eliġibbli għal tiġdid awtomatiku abbażi ta’ rieżami tal-konformità mal-kundizzjonijiet tas-sħubija iżda jista’ japplika għas-sejħa kompetittiva li jmiss għas-Sħubija fi Studio.

Fil-każ ta’ studios komuni, l-irtirar ta’ wieħed jew aktar mill-applikanti jwassal għat-terminazzjoni tas-sħubija għall-membri kollha. Huma se jitħallew japplikaw mill-ġdid fis-sejħa li jmiss għas-sħubija fi Studio.

Kemm hi l-ispiża għal Sħubija Annwali għal Studio u xi tkopri?

It-tariffa annwali hija ta’ €1320 fis-sena u tariffa amministrattiva ta’ darba ta’ €20.

Il-miżata tas-sħubija tiegħek tkopri l-użu tal-istudjo b’għamara bażika tal-uffiċċju u faċilitajiet oħra tal-VDC, utilitajiet u WIFI. Jistgħu japplikaw ħlasijiet addizzjonali għall-użu ta’ oġġetti tal-konsum jew makkinarju speċjalizzat b’konsum għoli.

Kif nista’ napplika għas-Sħubija Annwali għal Studio?

L-1 Pass: Imla l-formola ta’ applikazzjoni f’din il-link u ibgħat id-dokumentazzjoni mitluba kollha.

It-2 Pass: L-applikanti eliġibbli se jiġu mistiedna għal laqgħa online mal-Kumitat ta’ Evalwazzjoni biex jiddiskutu l-applikazzjoni tagħhom.

It-3 Pass: L-applikazzjonijiet se jiġu evalwati.

Ir-4 Pass: Ir-riżultati se jiġu kkomunikati lill-applikanti. L-applikanti magħżula se jirċievu Kuntratt u Kodiċi tal-Kondotta għall-iffirmar tagħhom.

Sa meta għandi bżonn napplika?

Id-data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet hija l-31 ta’ Mejju 2023. Applikazzjonijiet li jaslu tard u/jew mhux kompluti ma jiġux ikkunsidrati.

Kif se jintgħażlu l-Membri Annwali għal Studio?

Se jitwaqqaf Kumitat ta’ Evalwazzjoni b’esperti indipendenti f’diversi oqsma biex jevalwa l-applikazzjonijiet riċevuti. L-evalwaturi se jużaw il-kriterji li ġejjin:

 1. L-attività ewlenija tal-applikant (35%)

(a) l-applikant ikun kontributur attiv fil-qasam tad-Disinn fuq livell lokali u/jew internazzjonali;

(b) l-applikant se jkun qed jaħdem fuq ideat kreattivi u innovattivi u jkollu l-ħiliet tekniċi u l-għarfien biex iwettaqhom;

(c) l-attività tal-applikant hija bbażata fuq sostenibbiltà u vijabbiltà finanzjarja soda, u hija marbuta ma’ viżjoni aktar fit-tul għall-iżvilupp tal-applikant u l-attività ewlenija tiegħu.

 1. Użu tal-ispazju (35%)

(a) l-applikant għandu jagħmel użu effiċjenti mill-istudio u jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-użu;

(b) l-applikant beħsiebu jagħmel użu minn faċilitajiet VDC addizzjonali;

(c) l-applikant jista’ juri li l-attività ewlenija tiegħu ma tistax titwettaq permezz ta’ Sħubija Regolari biss (li tinkludi l-aċċess għall-ispazju tax-xogħol konġunt, il-Kmamar tal-Laqgħat, l-Ispazju tal-Ikel u Makerspace);

(d) l-applikant jista’ juri li l-faċilitajiet attwalment disponibbli barra mill-VDC ma jistgħux jissodisfaw b’mod sodisfaċenti l-attività ewlenija tal-applikant u l-aċċess għal studio u l-VDC b’mod ġenerali se jagħtu kontribut sostanzjali għall-attività ewlenija tagħhom.

iii. Ftuħ għall-kollaborazzjoni (30%)

(a) l-applikant beħsiebu juża l-istudjo u l-benefiċċji ta’ sħubija usa’ biex jinvolvi ruħu fi proġetti u inizjattivi interdixxiplinari li jinvolvu diversi partijiet interessati;

(b) l-applikant beħsiebu jindirizza d-diversità soċjali u kulturali fuq livell lokali, nazzjonali jew internazzjonali permezz tal-attività ewlenija tiegħu;

(c) l-applikant għandu l-ħsieb li jiżviluppa ħiliet, għarfien, prattiki u riżorsi intanġibbli oħra billi juża r-riżorsi li jinsabu fil-Cluster u li jaqsamhom ma’ membri oħra u lil hinn minnhom.

(d) l-applikant huwa lest u kapaċi jikkontribwixxi għall-komunità tal-VDC, jipparteċipa f’avvenimenti, workshops u attivitajiet oħra.

Marka minima biex wieħed jgħaddi: 70%

 

Applika hawn: https://vcavdcmembership.eu/